Avís legal

Identificació. En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2020, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen al titular de la web www.dogandfamily.com  .

Denominació: MARGARITA OLIVER CAMA

Domicili: CL. Corsega, 474 08025-Barcelona

Telèfon: 606.907.450

Email: hola@dogandfamily.com

CIF: 37747118R

Propietat Intel.lectual e industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a MARGARITA OLIVER CAMA o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen a MARGARITA OLIVER CAMA, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de MARGARITA OLIVER CAMA o del titular d’aquestes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de MARGARITA OLIVER CAMA o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres allotjaments i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació, sense tenir el consentiment previ de MARGARITA OLIVER CAMA.

MARGARITA OLIVER CAMA no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació..

Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en aquesta, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada en aquesta Web amb finalitat o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

MARGARITA OLIVER CAMA és reserva el dret a modificar el contingut de l’oferta comercial dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

MARGARITA OLIVER CAMA no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà els esforços possibles per tal d’evitar-los.

 Enllaços a altres webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per MARGARITA OLIVER CAMA, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web, haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents de la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

WHAT
Desplaça cap amunt