Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web www.dogandfamily.com, seran tractades per les següents finalitats, sempre que vostè hagi donat el seu consentiment:

  • Atendre les consultes que ens pugui fer arribar a través del nostre formulari de contacte o mitjançant altres sistemes de reserves dels allotjaments col·laboradors

Base legitimadora per al tractament: Consentiment de l’interessat.

  • Gestionar la seva sol·licitud de reserva dels allotjaments recomanats a la nostra web.

Base legitimadora per al tractament: Execució d’un contracte o precontracte.

  • Informar-lo sobre les nostres Novetats, i allotjaments, quan així ho sol·liciti.

Base legitimadora pera al tractament: Consentiment de l’interessat.

  • Obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzant el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet la identificació de l’interessat en cap moment.

Base legitimadora per al tractament: Interès legítim del responsable.

En cap cas MARGARITA OLIVER CAMA utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment especificades.

MARGARITA OLIVER CAMA, es compromet a guardar el secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació segons els requeriments que estableix l’esmentat Reglament i la LOPDGDD. Les dades obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers excepte obligació legal.

Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per atendre la seva petició de servei i no sol·liciti la seva cancel·lació, excepte obligació legal de conservació, o retiri el seu consentiment.

L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament, o exercir el dret a la portabilitat, mitjançant escrit dirigit a MARGARITA OLIVER CAMA. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es).

Identitat del responsable: Margarita Oliver Cama – C. Còrsega, 474 08025-Barcelona– hola@dogandfamily.com

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys. Queda prohibit l’accés i ús de la pàgina als menors de 18 anys.

MARGARITA OLIVER CAMA recorda a les persones majors d’edat que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de MARGARITA OLIVER CAMA al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que les notícies publicades sobre allotjaments associats apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo i la Llei Orgànica 3/2018, LOPDGDD, l’informem que les dades personals dels seguidors de MARGARITA OLIVER CAMA en les xarxes socials, seran tractades amb la finalitat de mantenir-los  informat de la nostra activitat, promocions i Novetats en allotjaments i serveis.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment pels tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. MARGARITA OLIVER CAMA no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a MARGARITA OLIVER CAMA la cancel·lació dels mateixos

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat , mitjançant escrit dirigit a MARGARITA OLIVER CAMA.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es).

Identitat del responsable: Margarita Oliver Cama – C. Còrsega, 474, 08025-Barcelona– hola@dogandfamily.com

Desplaça cap amunt